Skip to main content

Åpne grunnkurs i retorikk

Vi gjennomfører jevnlig åpne grunnkurs i retorikk. Vi har foreløpig ikke satt opp datoer for åpne kurs. Kontakt oss hvis du ønsker informasjon.

Kursene i Oslo-området gjennomføres vanligvis på Thon Hotel Vika Atrium, i Munkedamsveien 45. Kurslokaler for andre byer blir oppgitt for hvert enkelt kurs.

Pris for deltakelse er kr. 10.900,- per person. Hvis det er 3 eller flere deltakere fra samme bedrift, gis det en lavere pris.

Åpne grunnkurs – 2024

Måned Uke Dato Sted Type kurs Plasser
      Oslo Grunnkurs i retorikk 7
      Oslo Grunnkurs i retorikk 7

Ta kontakt!

Kontakt oss hvis du ønsker å melde deg på et kurs eller vil diskutere deltakelse på et åpent grunnkurs.

Postadresse:
Retorisk Institutt AS
Hauchs gate 7
0175 OSLO

Telefon: +47 900 80 318

E-post: per@retorisk.no