Skip to main content

Hvordan håndtere innsigelser – Seminar

Hvem passer seminaret for?

Alle som har deltatt på grunnkurset i retorikk og som ønsker å utarbeide en verktøykasse fylt med gode svar på innsigelser, motforestillinger og motargumenter. Vi tar utgangspunkt i de produktene og/eller tjenestene som selskapet tilbyr og utarbeider besvarelser av motargumenter for de ulike produktene/tjenestene, tilpasset ulike relevante målgrupper og situasjoner. Vi skaper både bredde og dybde i svarene.

Antall deltakere

Fra 5-6 deltakere.

Varighet

En halv dag (eller behovstilpasset for kunde).

Målsetting

Utarbeide en full verktøykasse med svar på aktuelle motargumenter. Svar som tar for seg alle motargumenter vedrørende de ulike produktene og tjenestene som selskapet tilbyr, og tilpasser dem til ulike målgrupper og situasjoner. Målet er at deltakerne etter et slik seminar skal oppleve økt trygghet, stille bedre forberedt og kunne skape bedre salgsresultater.

Innhold:
  • Kort oppsummering og repetisjon av de viktigste og mest relevante delene fra grunnkurset i retorikk.
  • Kartlegging av produkter og tjenester.
  • Kartlegging av de viktigste målgruppene og situasjonene.
  • Kartlegging av alle aktuelle motargumenter, hindringer og innsigelser.
  • Øvelser for å skape verktøyene. Besvare de kartlagte motargumentene.
  • Oppsummering og videre arbeid.

Et seminar i håndtering av innsigelser egner seg godt for grupper som tidligere har gjennomført grunnkurset i retorikk.