Skip to main content

Grunnkurs i retorikk

Hvem passer kurset for?

Er du nysgjerrig på om retorikk kan være noe for deg eller andre i din bedrift? Den beste måten å finne det ut på, er å delta på et grunnkurs i retorikk. Her treffer du andre i samme situasjon, utveksler erfaringer og lærer nyttige og konkrete verktøy som du kan ta med deg og bruke i din daglige jobb.

Antall deltakere

Maksimalt 16 deltakere med 2 kursledere. Inndeling i mindre grupper ved presentasjoner. Med én kursleder blir det maksimalt 8 deltakere.

Varighet

2 dager med hjemmelekse

Målsetting

Å mestre et bredt grunnlag av minst 10 retoriske verktøy som innlæres gjennom en kombinasjon av teori, eksempler, gruppearbeid og praktiske øvelser i bruk av de gjennomgåtte verktøyene. Hovedvekten er lagt på egenøvelser og individuelle tilbakemeldinger. I løpet av to kursdager skriver du totalt 3 fullstendige presentasjoner (inklusive hjemmelekse) som du fremfører og får tilbakemelding på.

Innhold:

  • Det retoriske fundament
  • Forankring av tese/hovedbudskap
  • Oppdeling av argumentasjonen i logos, ethos og pathos
  • Disposisjon med ulike rekkefølger
  • Argumentenes bevisføring
  • Konkrete språklige virkemidler
  • Krise/kaosløsning uten forberedelsestid
  • Analyser av andre presentasjoner/taler. Hver kursdeltaker skriver og holder minst tre presentasjoner som det gis grundig og detaljert tilbakemelding på.
  • Oppsummert vil du få økt tydelighet, økt trygghet og økt troverdighet.