Post og besøksadresse:

Retorisk Institutt AS
Hauchs gate 7
0175 OSLO

Daglig leder: Per Leidenfelt

Kontaktinfo:

Stilling Navn Telefon/mobil E-post
Daglig leder Per Leidenfelt +47 900 80 318 per@retorisk.no